De graafwerken in de Assebroekse meersen zijn volop bezig. Het droge weer zorgt voor optimale omstandigheden om vlot te kunnen werken in deze natte weiden. Het uitgraven van de grachtjes is nodig om het natuurgebied bij droogte van water te kunnen voorzien en bij wateroverlast veel water te kunnen bergen.

WP_20150629_007

 

Terreinwerken in de Assebroekse meersen gestart

Terreinwerken in de Assebroekse meersen gestart

Vandaag is aannemer Heyrman-De Roeck  gestart met de terreinwerken in de Assebroekse meersen. Eerst worden de voorbereidende werken aan de picknickplaats op de hoek van Kerkdreef en Kerklaan uitgevoerd. Daarna zal de aannemer grachten en laantjes graven in het westelijk deel van het gebied. Bij dit werk worden knotbomen gerooid en een vijftal knotbomen worden verplant. De dreven en de trambedding blijven toegankelijk, maar wees alert voor mogelijk werfverkeer in het gebied.

De werken in Assebroek zijn bedoeld om het natuurgebied in te richten als aantrekkelijk landschap langs de Groene Gordel Brugge. De werken hebben ook als doel het overstromingsgevaar voor de nabijgelegen wijken te beperken.

De werken worden voor het grootste deel gefinancierd door de Vlaamse overheid, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. De stad Brugge financiert de picknickplaats en het project kan ook genieten van Europese middelen in het kader van het Interregproject Value+.