Groengebieden in andere Europese steden

Op 9 en 10 mei waren enkele medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij te gast in Sheffield voor de eindconferentie ‘Green Growth, New Shoots’ van de Interregprojecten Value en MP4. Een internationaal gezelschap dacht er na over de betekenis, de economische waarde en het beheer van groengebieden (parken, bossen, open ruimten) in de Europese steden. Men wil er duurzame groei stimuleren door te investeren in stadsvernieuwing met aandacht voor de open ruimte en het welzijn van de bewoners. Onze collega’s bezochten enkele parken in de dichtbebouwde kern van Sheffield. Ze dienen als overstromingsgebied of als recreatieve ruimte in de kern van de stad. Het nieuwe amfitheater aan de overzijde van het station oogt in elk geval zeer geslaagd. Twee van de tien workshops werden geleid door VLM-medewerkers. De kwaliteit van de open ruimte en de technieken waarover we beschikken om die goed in te richten liepen als een rode draad door de beide workshops. Boordevol ideeën en tevreden met het resultaat van de conferentie sloten de VLM’ers het bezoek op 11 mei af. Meer informatie over de conferentie is te vinden via de website http://www.greengrowthnewshoots.com/.

 infobord south street park sheffield

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>