Heel de zomer Groen Gordelen

780 fietsers namen deel aan de Groene Fietsgordeldag op 29 april. Gezien het minder goede weer ‘s voormiddags zijn we daar best tevreden mee.

De Groene Gordel blijft ook na ons evenement het fietsen waard. Met de Seizoensfietsroute op je stuur geklemd kom je door de hele Brugse rand! Je kunt gratis een Seizoensfietsroutekaart afhalen bij Westtoer, in de toeristische infokantoren van het Brugse Ommeland of in het Provinciaal Informatiekantoor Tolhuis. Of je kunt de kaart hier downlaoden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>